Onze kracht


   Pieter van Dijk
Directeur
 
Wat ik de kinderen en leraren in de school gun, en waar ik aan wil meewerken, is dat hun zelfvertrouwen blijft groeien en de betrokkenheid op leren optimaal is.

Annemieke Lekkerkerker
Intern begeleidster
 
Ik vind het belangrijk dat wanneer een kind moeite heeft op gedrag- of leergebied, dit vroegtijdig wordt gesignaleerd en daarna de juiste route wordt doorlopen om hem/haar te helpen, zodat het beter gaat in de klas (en ook thuis!).  Elk kind verdient de juiste hulp om te kunnen groeien!
 

 
Bertine Steitner
Leerkracht groep 1/2


Ik vind het belangrijk om kleuters een goede basis mee te geven voor de rest van hun schoolleven. Door ze veel te leren, uit te dagen en ze veel te laten spelen mogen ze groeien, ontwikkelen en zichzelf en de wereld leren kennen.


 
Esther Stigter
Leerkracht groep 1/2
 
 
Ik vind het belangrijk dat de echte wereld in de klas wordt gehaald zodat het leren voor de kleuter veilig, uitdagend en betekenisvol is. 

   

  Ellen-Marieke Bosch
Leerkracht groep 6

 
Het zoeken naar mogelijkheden en een passende begeleiding vind ik belangrijk, zodat ik aan kan sluiten op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. De betrokkenheid van de leerling bij zijn eigen ontwikkeling staat daarbij voorop.

 
Annemiek Boer
Leerkracht groep 3
 
Ik vind het belangrijk dat leerlingen leren samenwerken. Dit doe ik door veel coöperatieve werkvormen in te zetten. Daarnaast vind ik het belangrijk dat leerlingen leren door te bewegen. Door bewegingsspelletjes leren de leerlingen op een andere manier wat ik erg waardevol vind. 
Fransien Schimmel
Leerkracht groep 5


Marleen Kastelein
Leerkracht groep 6
 
Ik vind het belangrijk om de nieuwsgierigheid van de leerlingen te prikkelen voor de wereld om hen heen. Zodat de leerlingen naast de basale vaardigheden als rekenen en spellen ook leren om creatief te denken, problemen op te lossen en oog te hebben voor anderen. Het is van belang dat het onderwijs daarom eigentijds is en aansluit op de beleving van de leerlingen.  
 
  Henny Oosterom
Leerkracht groep 4

Ik vind het belangrijk om het samenwerken bij de leerlingen te stimuleren, zodat ze met en van elkaar kunnen leren.
Ik vind ook dat kinderen naast het cognitieve leren lekker creatief bezig moeten kunnen zijn. 

   
 
Henk Elings
Leerkracht groep 8
 
Ik vind het belangrijk dat er een goede en veilige sfeer is in de klas, zodat de kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen en ik vind het belangrijk dat kinderen zich bewust zijn dat ze verantwoordelijk zijn voor hun eigen werk.

  Hans Kroneman
Leerkracht groep 7

Het onderwijs is mooi, omdat ik de kinderen wat mag leren en ze (zelf) vertrouwen mag geven om bepaalde keuzes te maken en daardoor wellicht iets bereiken wat ze misschien zelf nooit hadden verwacht.

  Jolanda Jut
Leerkrachtondersteuner

Ik vind het belangrijk dat een kind zich veilig en geliefd voelt op school.

 
Caroline Hoegee
Gedragsspecialist
 
Leren is leuk, leren is belangrijk, van leren ga je groeien, wij leren van elkaar!
 
  
   

 
Meta Strien
Administratie
 

 

Kalender

24 september 2021
Gebedskring
29 september 2021
Start Kinderboekenweek
04 oktober 2021
Klassenvergadering
Meer Kalender