Medezeggenschapsraad

Aan elke basisschool is een medezeggenschapsraad (mr) verbonden. De mr behartigt de belangen van de leerlingen, hun ouders en de leerkrachten in de besluitvorming.

03_Regenboog-26

Wat doet de mr?

De taak van de mr bestaat onder meer uit meedenken met de directie en het toetsen van besluiten van de directie. Het kan dan gaan om het formatieplan, het schoolplan, het activiteitenplan, de schooltijden en vakanties.

Samenstelling

De mr van onze school bestaat voor de helft uit vertegenwoordigers van de ouders en voor de helft uit vertegenwoordigers van het schoolteam.

Namens de ouders

  • Vacature (voorzitter)
  • Henrieke van Dijk-de Gier (secretaris)
  • Kirsten Verheul
  • Els van den Berg

Namens het schoolteam

  • Luuc Wildschut
  • Christina van Rossum.

We bieden onderwijs dat aansluit bij de onderwijsbehoeften van elk kind. Zo kan ieder kind groeien en de volgende stap in zijn eigen ontwikkeling maken.

Uit de mr-leden van alle scholen van TriVia is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr) samengesteld.

Missie en visie

Wij geloven in de talenten van kinderen en stimuleren kinderen om zelfvertrouwen te ontwikkelen, zodat ieder kind zijn plek vindt in deze wereld.