Gemotiveerd leren

Op De Regenboog kijken we niet eenzijdig naar je kind, want we doen kinderen tekort als we ons alleen op taal en rekenen focussen. Wij zorgen voor een breed aanbod en willen kinderen motiveren tot leren. Hier maken we ons al sterk voor en dit bouwen we de komende jaren verder uit.

03_Regenboog-8

Als kinderen gemotiveerd zijn om te leren, dan krijgen ze meer voor elkaar. We bereiken dit door goede instructies te geven en de lesstof op verschillende niveaus aan te bieden. Kinderen die de lesstof beheersen, mogen zelfstandig verder werken en bieden we extra uitdaging. Kinderen die het lastig vinden, krijgen extra instructie en begeleiding.

De weektaken geven kinderen goed zicht op wat ze die week gaan leren. Het maakt ze medeverantwoordelijk om de taken in te plannen en goed af te ronden. Zo leren kinderen binnen gestelde grenzen zelf keuzes te maken. Het vergroot hun zelfstandigheid en betrokkenheid bij het onderwijs.

21ste-eeuwse vaardigheden

Kinderen leven in een snel veranderende wereld en dat betekent dat ze vaardigheden nodig hebben die passen bij de moderne tijd. We geven kinderen de ruimte om zelf kennis te ontdekken, te ontwikkelen en te delen. Ze leren samenwerken, initiatief nemen, creatief denken, reflecteren en presenteren. Dit doen we in de reguliere lessen, waarbij de talentenateliers een belangrijke rol vervullen.

Kinderen kunnen zich breed ontwikkelen en ontdekken waar ze echt goed in zijn. Zo zorgen we ervoor dat ze na hun basisschooltijd op hun eigen niveau met veel bagage en plezier naar het voortgezet onderwijs gaan.

Missie en visie

Wij geloven in de talenten van kinderen en stimuleren kinderen om zelfvertrouwen te ontwikkelen, zodat ieder kind zijn plek vindt in deze wereld.