Onze identiteit

De Regenboog is een open protestants-christelijke basisschool, waar iedereen die onze identiteit respecteert welkom is.

Kind op Maandag is onze methode voor godsdienstonderwijs. We beginnen elke dag met een gebed, zingen samen liedjes en vertellen verhalen uit de Bijbel. Christelijke feestdagen vieren we met elkaar en op bid- en dankdag gaan we naar de kerk. We vinden het belangrijk om aan de kinderen te vertellen en te laten zien dat God voor hen wil zorgen en van hen houdt.

03_Regenboog-2

Geloven in en met elkaar

Ons motto ‘geloven in en met elkaar’ komt terug in het kleurrijke logo. De handen staan symbool voor verbinding. Samen vormen ze een kruis en dit staat voor geloof. Alle elementen samen vormen een kind.

Missie en visie

Wij geloven in de talenten van kinderen en stimuleren kinderen om zelfvertrouwen te ontwikkelen, zodat ieder kind zijn plek vindt in deze wereld.