Oudercommissie

De oudercommissie (oc) bestaat uit een aantal enthousiaste ouders die ook de taak van klassenouder hebben.

03_Regenboog-17

De oc is veel bezig met praktische zaken. Zij ondersteunen het team bij het organiseren van sportactiviteiten, de avondvierdaagse, het sinterklaasfeest, de projectavonden, de schoolavond en het schoolreisje. Bij veel activiteiten wordt ook de hulp ingeroepen van andere ouders. Hulp is altijd welkom!

Missie en visie

Wij geloven in de talenten van kinderen en stimuleren kinderen om zelfvertrouwen te ontwikkelen, zodat ieder kind zijn plek vindt in deze wereld.