Missie en visie

Wij zijn ervan overtuigd dat ieder kind zijn eigen unieke sterke kanten van God heeft gekregen en zetten ons elke dag in om deze naar boven te halen. Ons motto is dan ook: geloven in en met elkaar.

03_Regenboog-21

Wij geloven in de talenten van kinderen en stimuleren kinderen om zelfvertrouwen te ontwikkelen, zodat ieder kind zijn plek vindt in deze wereld. Dit doen wij vanuit een veilige en beschermde omgeving, waar ieder kind zich erkend en gewaardeerd voelt.

Vanuit onze onderwijsinhoudelijke visie vinden we het belangrijk dat:

  • kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen in een veilige en geborgen leeromgeving. Door aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte van ieder kind zien we het als onze uitdaging om het maximale uit een kind te halen;
  • we kinderen een goede basis meegeven, zodat ze nu en later stevig in het leven staan. We leren ze met een open blik naar de samenleving te kijken, waarbij respect voor anderen en de wereld om ons heen centraal staat;
  • er op onze school sprake is van een duidelijke doorgaande lijn, verankerd in voor onze leerlingen geschikte methodes. Hierbij denken we niet alleen aan de leervakken als taal, rekenen en wereldoriëntatie, maar ook aan de creatieve vakken en sociaal-emotionele ontwikkeling;
  • kinderen nieuwsgierig, leergierig en ondernemend zijn. Binnen de duidelijke, eenduidige en veilige structuren van de school en de groep willen we kinderen de ruimte bieden, zodat ze hun eigen mogelijkheden met plezier ontdekken en ontplooien;
  • kinderen gemotiveerd, zelfstandig en met gevoel voor eigen verantwoordelijkheid (samen)werken.

De christelijke waarden als geduld en respect hebben voor elkaar dragen we de hele dag door uit naar onze kinderen. Wij hebben oog voor de kinderen, de ouders en het team. Zo creëren we een school waar we ons allemaal fijn voelen én gezamenlijk veel leren!

Missie en visie

Wij geloven in de talenten van kinderen en stimuleren kinderen om zelfvertrouwen te ontwikkelen, zodat ieder kind zijn plek vindt in deze wereld.