Onderwijs in de onderbouw

Binnen de kleutergroepen is er veel ruimte voor spelen. Spelend leren is essentieel in de ontwikkeling van jonge kinderen. Ze spelen in de klas in de gezellige themahoeken, buiten op het schoolplein en in het speellokaal.

03_Regenboog-1

Inspirerende thema’s

Kleuters leren aan de hand van leuke thema’s, die aansluiten bij hun interesse. Denk aan de boerderijdieren, de seizoenen of een reis door de ruimte. Binnen een thema besteden we aandacht aan creatieve ontwikkeling en muziek, maar ook aan rekenen, lezen en schrijven. Dit gebeurt in de themahoeken, tijdens het spelen met het ontwikkelingsmateriaal en in de werklessen. In de kring praten we over de thema’s.

Ontwikkeling

We hebben veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Het is belangrijk dat de kinderen met plezier naar school gaan en zich veilig voelen. Kinderen leren samen te spelen en elkaar te helpen.

Om kinderen goed in hun algehele ontwikkeling te kunnen volgen, maken we gebruik van Kijk! Dit is een observatie-instrument waarmee we op diverse gebieden het ontwikkelingsverloop van jonge kinderen registreren. Ouders houden we goed op de hoogte en we gaan regelmatig samen in gesprek.

03_Regenboog-15

Aparte groep 1 en groep 2

We kiezen op De Regenboog bewust voor een aparte groep 1 en groep 2. Zo spelen we goed in op de behoefte van kinderen, want iedere groep sluit aan bij een fase in de ontwikkeling van de kleuters. Al op vierjarige leeftijd beginnen we met werkvormen die een beroep doen op het actief en zelfstandig werken. Met de kinderen uit groep 2 doen we al voorbereidende reken- en taaloefeningen.

Missie en visie

Wij geloven in de talenten van kinderen en stimuleren kinderen om zelfvertrouwen te ontwikkelen, zodat ieder kind zijn plek vindt in deze wereld.